6. Vernieuwende architectuur

Er is een ontwerp en bouw mogelijk met vervangbare modules en flexibele indelingen  van levensloopbestendige woningen die eenvoudig aanpasbaar zijn aan nieuwe ontwikkelingen en waarin domotica een belangrijke rol speelt;

Onderzoeksvragen:

Bewijs dat deze voorgestelde ontwerp technisch haalbaar, duurzaam, milieuontziend, onderhoudsarm is. Een echte eyeopener en eyecatcher.

Bewijs dat de kosten van het boomhutskelet in 200 jaar terugverdiend kan worden.

Antwoorden:

Maak een ontwerpopdracht (wedstrijd) waarbij aan de aanbevelingen van de 5 andere pijlers voldaan wordt.

Geef een lijst van 10 architecten aan wie deze opdracht verstrekt kan worden.

aanbevelingen:

Welke mix van keuzes is volgens de werkgroep optimaal?