1. Modern noaberschap

Sociaal inclusief wonen én maatschappelijk actief zijn, door winkels, werkplaatsen, ateliers en centrale voorzieningen op de begane grond

Aanname 1:

Niet verplicht , maar spontane door de omgeving gestimuleerde ontmoetingen.

Indeling van de inrichting met gemeenschappelijke faciliteiten zorgen als vanzelf voor deze ontmoetingen.

Onderzoeksvragen:

Bewijs dat actief zijn leidt tot betere gezondheid en meer geluk

Bewijs dat Indeling van de inrichting effectief is d.m.v. Psychologische / sociologische onderbouwing.

Antwoorden:

Geef een lijst van voorbeelden die dit bewerkstelligen in volgorde van effectiviteit/bouwkosten.

aanbevelingen:

Welke mix van keuzes is volgens de werkgroep optimaal?

Aanname 2:

Waar ligt de grens tussen noaberschap, mantelzorg en professionele hulp.

Wij streven naar een vrijwillige vorm van noaberschap uit betrokkenheid.

Onderzoeksvragen:

Bewijs dat noaberschap, mantelzorg en professionele hulp leiden tot meer welzijn.

Bewijs dat er een systeem te bedenken is waarbij de grenzen tussen deze vormen bewaakt worden en bijgesteld kunnen worden.

Antwoorden:

Maak voorstellen voor de zelforganisatie van noaberschap, mantelzorg en professionele hulp.

De voorstellen worden naar haalbaarheid gerangschikt.

Maak voorstellen voor centrale voorzieningen, winkels, werkplaatsen, ateliers en en dergelijke volgens “het wasserette model” en wat zijn de besparingen aan individuele infrastructuur en opbrengsten aan modern noaberschap.

aanbevelingen:

Welke mix van keuzes is volgens de werkgroep optimaal?