2. Energie-neutraal wonen

We gaan zelf energie leveren door slimme combinaties van aqua-thermie ( waaronder riothermie), zonne-energie, windenergie en waterkracht;Maak voorstellen voorenergiesystemen die er toe leiden dat het complex per saldo energieleverancier wordt

Onderzoeksvragen:

Bewijs dat deze voorgestelde systemen technisch haalbaar, duurzaam, onderhoudsarm, convienience en rendabel zijn.

Bewijs dat de kosten in minimaal 10 jaar terugverdiend kunnen worden.

Antwoorden:

Maak voorstellen voor energiesystemen die er toe leiden dat het complex per saldo energieleverancier wordt.

Geef een lijst van voorbeelden die dit bewerkstelligen in volgorde van effectiviteit/investeringen.

aanbevelingen:

Welke mix van keuzes is volgens de werkgroep optimaal?