4. Vergroening

Ecologie en biodiversiteit in de binnenstad stimuleren door horizontale daktuinen en verticale bossen. Hengelo heeft géén stadsparken, hooguit één plantsoen. Wij willen een pluktuin en minimaal een tweede plantsoen toevoegen aan het centrumbeeld;

Onderzoeksvragen:

Bewijs dat er haalbare, duurzame, onderhoudsarme en rendabele horizontale daktuinen en verticale bossen zijn die ons complex minimaal CO2 neutraal maken.

Bewijs dat deze voorgestelde systemen een positieve invloed hebben op het stadklimaat en op de biodiversiteit.

Bewijs dat groen blij maakt.

Bewijs dat de kosten in minimaal 10 jaar terugverdiend kunnen worden.

Antwoorden:

Maak voorstellen voor ecologische systemen die er toe leiden dat het complex minimaal CO2 neutraal is, het leefklimaat verbeterd, de biodiversiteit vergroot en sociaal emotionele beleving vergroot.

Geef een lijst van voorbeelden die dit bewerkstelligen in volgorde van effectiviteit/investeringen.

aanbevelingen:

Welke mix van keuzes is volgens de werkgroep optimaal per wooneenheid?

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Dossiers/5-Weetjes-over-Hitte-in-de-stad.htm