5. Eerlijke financiering

Er is een alternatieve financiering in coƶperatie-vorm mogelijk waardoor wonen in de binnenstad voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Onderzoeksvragen:

Bewijs dat er een financieringsvorm voor 200 jaar mogelijk is.

Bewijs dat de financieringsvorm duurzaam en transparant is.

Bewijs dat  de financieringsvorm betaalbaar wonen oplevert voor iedereen .

Bewijs dat het rendement voor financieringsleverancier minimaal de inflatie bijbeent.

Antwoorden:

Maak voorstellen voor de coƶperatie van mogelijke financieringsvormen.

in volgorde van de duur, de duurzaamheid, de transparantie, de lasten en het rendement.

aanbevelingen:

Welke mix van keuzes is volgens de werkgroep optimaal per wooneenheid?