Toelatingsprocedure virendschap

Artikel 2 – Toelatingsprocedure voor het vriendschap.

1. Belangstellenden worden na aanmelding uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarop duidelijk de doelstellingen en plannen van de stichting HO2 worden uitgelegd.

2. Wanneer de belangstellende besluit vriend te worden ontvangt hij/zij een aanmeldingsformulier voor vriendschap, de statuten en het huishoudelijk reglement.

3. De contributie voor het lidmaatschap wordt maandelijks/ jaarlijks door de vriend overgemaakt via automatische overschrijving.

4. Een vriend wordt uitgenodigd deel te nemen aan een commissie binnen de stichting.