Virendenlijst en wachtlijst

Artikel 3 – Vriendenlijst en wachtlijst

1. Het vriendschapsnummer wordt toegekend op basis van de datum waarop voor de eerste maal de contributie wordt bijgeschreven op onze bankrekening. De contributie dient vooraf betaald te worden en voor de 25ste overgemaakt te worden. Het nummer is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Dit nummer is bepalend voor de volgorde waarin de vrienden een woning in het project mogen kiezen. De vriend met het laagste nummer heeft de eerste keuze. 

3. Het bestuur kan aan de vriendenvergadering voorstellen om in bijzondere gevallen uit sociaal maatschappelijke overwegingen van de volgorde van de vriendenlijst af te wijken.

4. Wanneer een vriend niet aan de betaalverplichting voldoet, kan het bestuur besluiten de vriend op een lagere plaats van de ledenlijst te plaatsen of te royeren. Dit nadat de vriend twee maanden niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Indien er geen ruimte is om nieuwe vrienden toe te laten, wordt een wachtlijst gehanteerd. De datum van plaatsing op de wachtlijst bepaalt de volgorde. Degene met het laagste nummer komt het eerst in aanmerking voor het vriendschap van de stichting en dus voor woonruimte.